Giá Kệ Thái Bình Cung Cấp Giá Kệ. Lưới Treo Không Hàn Khung

Lưới tấm: cao 1m dài 1m
cao 2m dài 1m
cao 1.2m dài 0.6m